GIA NHẬP HỘI » ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI
Điều kiện cơ bản để trở thành Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Tp. Cần Thơ
Cập nhật ngày 30/10/2013
• Người xin gia nhập từ độ tuổi 18 đến 45 tuổi.
• Thành viên Ban lãnh đạo Doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động từ 06 tháng trở lên.
• Không giới hạn những doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành ngoài TP. Cần Thơ.
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ HỘI VIÊN HỘI DOANH NHÂN TRẺ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
QUYỀN LỢI:
( V/v: Đóng hội phí thường niên)
Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ Thành Phố Cần Thơ xin thông báo đến quý hội viên các quyền lợi khi tham gia đóng lệ phí thường niên như sau:
 
NỘI DUNG Hội viênVàng Hội viênBạc Hội viênThông thường
I. Mức Hội phí (Đvt: VNĐ) 10triệu/năm 05triệu/năm 01triệu/năm
Quyền lợi các Hội viên
1. Những quyền lợi cơ bản trong điều lệ Hội X X X
2. Nhận kỷ niệm chương của Hội X X  
3. Hội đề xuất Trung Ương hội xét duyệt khen tặng trong những doanh nghiệp có thành tích đóng góp xây dựng Hội. X X  
4. Logo Công ty sẽ được thể hiện trên wedsite của Hội tại vị trí Hội viên Vàng một năm X    
5. Logo Công ty sẽ được thể hiện trên wedsite của Hội tại vị trí Hội viên Bạc một năm   X  
6. Bài viết giới thiệu về đơn vị đăng trên wedsite của Hội X  
7. Bảng logo các hội viên Vàng có mặt trong tất cả các chương trình sự kiện của Hội trong suốt một năm. X    
8. Bảng logo các hội viên Bạc có mặt trong tất cả các chương trình sự kiện của Hội trong suốt một năm.   X  
 

 

NGHĨA VỤ:

 

1. Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ Hội, các quyết định của Hội và nghĩa vụ công dân.


2. Đóng phí gia nhập Hội và Hội phí hàng năm theo qui định của Hội. Hội phí được đóng 06 tháng một lần hoặc đóng cả năm.


3. Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hội.


4. Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.


5. Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Doanh nhân, thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước.


6. Hội viên không được sử dụng danh hiệu của Hội nếu việc sử dụng đó làm ảnh hưỏng đến uy tín Hội.


7. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các hội viên khác.

 

Hội viên có thể đóng phí bằng tiền mặt tại văn phòng Hội hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hội

Chi tiết tài khoản:

 

Tên tài khoản: Hội Doanh Nhân Trẻ TPCT

Số tài khoản: 008 380 88001

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Cần Thơ

 

Mẫu đăng ký gia nhập Hội có thể download tại đây.

 

VĂN PHÒNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.CẦN THƠ

VIDEO CLIP