HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Cafe Doanh Nhân số thứ 6 chủ đề ″Kinh nghiệm khởi nghiệp trong thời hội nhập″
Cập nhật ngày 11/07/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
VIDEO CLIP