HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
DNTCT gặp lãnh đạo thành phố - kết nạp hội viên mới - giao lưu YBA HCM
Cập nhật ngày 11/07/2013
Hội Doanh Nhân Trẻ Thành Phố Cần Thơ gặp lãnh đạo thành phố - kết nạp hội viên mới và giao lưu cùng Hội Doanh Nhân Trẻ Thành Phố Hồ Chí MInh (YBA HCM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
VIDEO CLIP