HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Hình ảnh buổi hội thảo ″Xây dựng và ứng dụng văn hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ″
Cập nhật ngày 12/07/2013
Chiều ngày 19/03/2011, Tại tầng 4 trung tâm học liệu đại học cần thơ, Hội thảo "Xây dựng và ứng dụng văn hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ" được tổ chức
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
VIDEO CLIP