HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Hình ảnh buổi tập huấn nâng cao năng lực cán bộ hội DNT khu vực miền Tây nam bộ
Cập nhật ngày 11/07/2013
8h Sáng ngày 19/03/2011, dưới sự chỉ đạo của TW hội và sự tài trợ của Công Ty cổ Phần Ngôi Sao Mêkong, hội thảo tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Hội Doanh Nhân trẻ khu vực miền Tây Nam bộ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
VIDEO CLIP