HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Hình ảnh Hội nghị Liên kết hợp tác giữa các Hiệp hội doanh nghiệp KV phía nam
Cập nhật ngày 12/07/2013
Một số hình ảnh trong buổi Hội nghị liên kết hợp tác giữa các Hiệp hội doanh nghiệp Khu vực phía Nam.
 

 

 

 

 

 

 
 

 
   
     
     
VIDEO CLIP