HOẠT ĐỘNG HỘI
Chương trình đào tạo kỹ năng thuyết trình và chủ trì cuộc họp ngày 26/02
Cập nhật ngày 14/02/2017
TỔNG QUAN KHÓA HỌC
·         Khóa học cung cấp cho các nhà quản lý và lãnh đạo những kỹ năng thực tế nền tảng và sự tự tin để có thể trở thành một người đào tạo/người thuyết trình.
·         Khóa học này cung cấp những xu hướng và công cụ thuyết trình mới nhất để học viên có thể vận dụng vào quá trình làm việc
·         Bất kể học viên đang là người đào tạo hay người thuyết trình hay chưa bao giờ thực hiện các công việc này, khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng để trở thành một người tương tác thực thụ chứ không phải chỉ là một người trình bày. Giảng viên sẽ giúp học viên nâng cao sự tự tin, thu hút sự tham gia của người nghe và góp phần vào sự thành công của tổ chức.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
·         Khóa học được thiết kế nhằm tạo điều kiện tối đa cho học viên tương tác và tham gia vào lớp học thông qua thảo luận, thuyết trình, phản biện.
·         Hầu hết các nội dung đều cân bằng các hoạt động đặt vấn đề và thảo luận. Mục tiêu của khóa học là khuyến khích sự tham gia của học viên vào suốt quá trình học.
·         Người học sẽ phải chuẩn bị những bài thuyết trình có sử dụng các mô hình và kỹ thuật mà khóa học cung cấp.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
·         Vượt qua sự lo lắng và sợ hãi khi thuyết trình và chủ trì cuộc họp
·         Thu hút được sự chú ý của người nghe bằng các kỹ thuật tương tác
·         Trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và truyền được cảm hứng cho người nghe.
 
KẾT QUẢ CẦN ĐẠT
·         Biết cách xử lý sự lo lắng và sợ hãi khi thuyết trình
·         Tự nhận thức được khả năng lãnh đạo
·         Chia sẻ quan điểm, ý kiến có cấu trúc và có thể truyền cảm hứng cho người khác
·         Thu hút sự tham gia của người nghe
·         Biết cách kết nối các vấn đề thành một câu chuyện
YÊU CẦU KHI THAM GIA KHÓA HỌC
·         Học viên nên chuẩn bị trước những điều mà học viên quan tâm hay mong đợi trước khi buổi học bắt đầu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
·         Tổng quan khóa học
·         Áp lực và sự sợ hãi
·         Tự tin thể hiện bản thân
·         Bạn là ai? Hai sự thật và một lời nói dối
·         Ngôn ngữ cơ thể
·         Sự lãnh đạo
·         Họ là ai? Mô hình 4 người chơi
·         Món quà của ý tưởng
·         Món quả của bạn là gì
·         Sự làm chủ: nói chuyện như TED
 
KHÓA HỌC
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
Nội dung
Thời gian
Tổng quan về khóa học “Kỹ năng thuyết trình và chủ trì cuộc họp”
9h00 – 9h30
Áp lực và sự sợ hãi
9h30 – 10h30
Giải lao
10h30 – 10h45
Họ là ai? Mô hình 4 người chơi
10h45 – 11h30
Q&A
11h30 – 12h
Sự làm chủ: Nói chuyện như TED
13h00 – 15h00
Giải lao
15h00 – 15h15
Tóm tắt buổi học
15h15 – 15h30
Q&A
15h30 – 16h00
 
VIDEO CLIP