HOẠT ĐỘNG HỘI
Chương trình đào tạo Tinh thần lãnh đạo là ngày 25/2
Cập nhật ngày 14/02/2017
TÓM TẮT KHÓA HỌC
Phát triển kỹ năng lãnh đạo giữ một vai trò quan trọng trong phát triển một doanh nghiệp hay một tổ chức. Người ta cho rằng kỹ năng lãnh đạo là thiên bẩm và không phải ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt, đóng góp đáng kể cho sự phát triển và sự thành công của tổ chức. Tuy nhiên, theo các lý thuyết hiện đại, bằng sự kiên nhẫn, chăm chỉ, bất cứ ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Điều này xuất phát từ lòng tin của bản thân nhà lãnh đạo rằng họ có thể thực hiện được những gì họ mong muốn. Đó là lý do tại sao các khóa học nâng cao kỹ năng lãnh đạo được tìm kiếm rất nhiều sau sự thành công của rất nhiều công ty lớn.
Phát triển kỹ năng lãnh đạo xuất phát từ nội tại của chúng ta, trong các giá trị và nguyên tắc dẫn lối cho cách chúng ta lãnh đạo, và trong cách mà những người khác phản ứng lại. Vì vậy, người lãnh đạo trước tiên phải hiểu và truyền đạt hệ thống giá trị của mình tới những người khác. Hệ thống giá trị cá nhân của người lãnh đạo phải luôn được duy trì, bất kể họ là một người hoàn hảo hay là một người tai tiếng. Do vậy, kỹ năng lãnh đạo là một phần không thể thiếu trong đào tạo quản lý vì nó giữ vai trò quan trọng trong việc tự nhận thức việc lãnh đạo của cá nhân và quản lý người khác.
Vai trò của nhà lãnh đạo bắt đầu bằng việc thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng và những mối lo ngại của các nhóm vì vậy đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có kỹ năng lắng nghe và tương tác tốt.
Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo và tạo sự ảnh hưởng sẽ giúp học viên xây dựng kỹ năng lãnh đạo thông qua việc hiểu và cân bằng hệ thống giá trị của các bên liên quan.
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC
1.      Định nghĩa “lãnh đạo”
2.      Phân loại những loại hình lãnh đạo khác nhau
3.      Hiểu về Lãnh đạo theo tình huống (nói, bán hàng, tham gia và phân công phân nhiệm)
4.      Tự nhìn nhận bản thân
5.      Giới thiệu về Kouzes và Posner
6.      Trở thành người truyền cảm hứng
7.      Học cách truyền cảm hứng cho một tầm nhìn chung
8.      Học cách truyền đạt tầm nhìn
9.      Khuyến khích sự phát triển và tôn trọng lẫn nhau
10.  Tìm hiểu về sự chia sẻ thành quả
11.  Đặt mục tiêu hiệu quả
12.  Học cách gây ảnh hưởng tới nhận thức của người khác
 
TỔ CHỨC KHÓA HỌC
Bài 1
Sự phát triển của lãnh đạo
·         Định nghĩa sự lãnh đạo
·         Tóm tắt lịch sử của lãnh đạo
·         Lý thuyết một người hoàn hảo
·         Lý thuyết đường mòn
Bài 6
Thử thách quy trình
·         Phát triển sự đổi mới nội tại
·         Nhận biết những điểm cần đổi mới
·         Vận động hành lang cho sự thay đổi
Bài 2
Các loại hình lãnh đạo
·         Lãnh đạo có sự tham gia
·         Lãnh đạo theo tình hướng
·         Lãnh đạo dự phòng
·         Lãnh đạo chuyển đổi
Bài 7
Thúc đẩy người khác hành động
·         Khuyến khích sự phát triển từ những người khác
·         Chúc mừng các thành tựu
·         Đưa việc chúc mừng thành một phần của văn hóa tổ chức
Bài 3
Tự nhìn nhận bản thân
·         Giới thiệu về Kouzes và Posner
·         Tự nhìn nhận bản thân
·         Lập kế hoạch hành động
Bài 8
Khuyến khích sự đồng cảm
·         Chia sẻ thành tựu
·         Chúc mừng các thành tựu
·         Đưa việc chúc mừng thành một phần của văn hóa tổ chức
Bài 4
Mô hình hóa hướng đi
·         Xác định phương hướng cho tổ chức
·         Hình mẫu tạo cảm hứng
·         Tạo ảnh hưởng tới nhận thức của người khác
Bài 9
Kỹ năng tạo ảnh hưởng
·         Nghệ thuật thuyết phục
·         Nguyên tắc của việc tạo ảnh hưởng
·         Tạo sự ảnh hưởng
Bài 5
Truyền cảm hứng về tầm nhìn chung
·         Lựa chọn tầm nhìn
·         Truyền đạt tầm nhìm
·         Xác định lợi ích đối với những người khác
Bài 10
Thiết lập mục tiêu
·         Thiết lập mục tiêu theo nguyên tắc SMART
·         Thiết lập mục tiêu dài hạn
·         Thiết lập hệ thống hỗ trợ
·         Giải quyết các câu hỏi

 
CHUYÊN ĐỀ
TIN THẦN LÃNH ĐẠO
Nội dung
Thời gian
Phần 1: Tổng quan về nghệ thuật lãnh đạo, vai trò của kỹ năng lãnh đạo và giới thiệu những nội dung chính của khóa học Kỹ năng lãnh đạo
9h00 – 9h30
Phần 2: Sự phát triển của lãnh đạo
·         Định nghĩa sự lãnh đạo
·         Tóm tắt lịch sử của lãnh đạo
·         Lý thuyết một người hoàn hảo
·         Lý thuyết đường mòn
9h30 – 12h00
(Nghỉ giải lao: 10h45 – 11h00)
Phần 3: Kỹ năng tạo ảnh hưởng
·         Nghệ thuật thuyết phục
·         Nguyên tắc của việc tạo ảnh hưởng
·         Tạo sự ảnh hưởng
13h00 – 15h30
(Nghỉ giải lao: 15h00 – 15h15)
Phần 4: Q&A
15h30 – 16h00
VIDEO CLIP