HOẠT ĐỘNG HỘI
Giải pháp kinh doanh chuyên nghiệp
Cập nhật ngày 26/07/2013
Thứ 7 ngày 29.06.2013, Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP. Cần Thơ (CBA), Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Cần Thơ (YBACT) và Mạng Cộng Đồng Doanh Nhân BusinessPro phối hợp tổ chức chương trình giao lưu doanh nhân với chủ đề "GIẢI PHÁP KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP" tại Diamond Palace, TP. Cần Thơ.
Qua 03 tháng triển khai chuỗi chương trình "Giải pháp kinh doanh chuyên nghiệp", lần lượt các tỉnh thành: Hà Nội ngày 27.04.2013, Nha Trang ngày 02.05.2013, TP. HCM ngày 11.05.2013, Bình Dương ngày 24.05.2013 và Cần Thơ ngày 29.06.2013, chương trình đã tiếp nhận được nhiều chia sẻ thú vị cũng như những góp ý chân thành để chương trình được tốt hơn.
(1) Đâu là giá trị mà mỗi cá nhân hướng đến để thành công hơn.
(2) Đâu là giá trị để doanh nghiệp phát triển BỀN VỮNG.
Đó là giải pháp kinh doanh CHUYÊN NGHIỆP, thông qua 02 công cụ chính: Hệ thống Giao thương OnlinePro.vn và Trải nghiệm "Nguồn gốc của sự giàu có".
Tháng 07, BusinessPro sẽ hình thành cộng đồng thành viên tại các tỉnh thành: Hà Nội, Nha Trang, TP. HCM, Bình Dương và Cần Thơ.
Thêm một bàn tay sẽ vỗ TO hơn! Rất mong anh chị tham gia và lan tỏa đến cộng đồng.
* Hình ảnh giao lưu doanh nhân tại TP. Cần Thơ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO CLIP