HOẠT ĐỘNG HỘI
Ngày 27/07/2013 Hội DNT Cần Thơ có buổi làm việc triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2013
Cập nhật ngày 30/07/2013
HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.CẦN THƠ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 02/YBACT/BB-QII-13                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
          
                                                                                                            Cần Thơ, ngày 27/07/2013
                                                BIÊN BẢN CUỘC HỌP
                          V/v triển khai hoạt động Hội 6 tháng cuối năm 2013
 
I/ THỜI GIAN HỌP: Bắt đầu lúc 16h30 ngày 27/07/2013.
II/ ĐỊA ĐIỂM:Tại văn phòng Hội số 96/11 Lý Tự Trọng – NK -CT
III/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
•         Anh Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch Hội
•          Anh Đinh Tuấn Kiệt - Phó chủ tịch thường trực Hội DNT TPCT
•         Chị Đinh Mê Linh -  Phó Chủ Tịch – Kiêm Tổng thư ký Hội DNT TPCT
•         Các Anh Phó Chủ tịch và UVBCH: Anh Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Lương Phước,
                                                                Võ Vũ Bình, Nguyễn Đức Minh.
•         Nhân viên VP Hội
IV/ NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN CUỘC HỌP:
Tại buổi họp Anh Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch Hội đã đưa ra các hoạt động sắp tới cho Hội gồm:
1.      Bổ sung nhân sự;
2.      Chương trình từ thiện cho Học sinh nghèo năm học mới;
3.      Hoạt động phong trào thể thao gồm: Tennis và bóng đá;
4.     Chương trình đối thoại với chính quyền địa phương (về thuế, hoặc các luật mới được sửa đổi bổ sung…, văn bản mới, nghị định mới cho DN)
Về kinh phí: Không quá khó khăn có thể kêu gọi vận động. Anh Kiên phụ trách kêu gọi kinh phí tổ chức.
Sau khi đưa ra các hoạt động Chủ tịch Hội Anh Nguyễn Trung Kiên tham khảo thêm ý kiến của các Anh/Chị P.Chủ tịch và UVBCH nhằm đẩy mạnh hoạt động Hội và tạo tính đoàn kết hơn trong Hội.
Anh Khắc Huy đề xuất 2 môn thể thao Tennis và Bóng đá. Đồng thời tổ chức định kỳ, đúng ngày là tổ chức, giải truyền thống hàng năm của Hội.
Chương trình tư thiện cho Học sinh gồm 500 phần quà, dự tính giá trị mỗi phần quà khoảng 200.000đ (gồm 10 quyển tập,1 cái cặp, viết ) + sữa Vinamilk. Sẽ đi đến các điểm trường để trao cho các em học sinh.
Anh Kiên sẽ thiết kế và tổ chức để Doanh nghiệp trao quà cho các em. Đảm bảo tính truyền thông cho Doanh nghiệp.
Chị Mê Linh: đề xuất 13/10 tổ chức tiếng hát doanh nhân bằng hình thức Karaoke, chi phí thấp nhưng thu hút được nhiều người tham gia.
Hiện tại Hội đang hoàn thành Website của Hội, Chị Mê Linh đề xuất làm chương trình café sáng, viết bài cho Hội viên.
Anh Huy góp ý Web của Hội rất ít link, web chạy chậm. => Đề xuất:  web có nhiều link hơn, tăng cường khả năng tìm kiếm, web chạy nhanh.
V/ THỐNG NHẤT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC:
Anh Kiên thống nhất:
1.      Về nhân sự: thống nhất bổ sung Chị Đinh Mê Linh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội và Anh Nguyễn Lương Phước Phó Chủ tịch Hội.
2.       Đối thoại với địa phương: liên kết với Phòng tuyên truyền Thuế (GTGT, thu nhập cá nhân, Bảo hiểm xã hội, lao động) => Anh Kiệt phụ trách liên hệ, Anh Kiên lo kinh phí.
          Anh Kiệt liên hệ xúc tiến thực hiện trong tháng 08/2013.
3.       Đá bóng: Anh Kiên phụ trách.
4.      Tennis: Anh Phước và Anh Kiệt phụ trách tổ chức và kêu gọi tài trợ.
5.      Tiếng hát Doanh nhân ngày 13/10 (Phối hợp với CBA) Chị Mê Linh phụ trách.
Anh Kiệt triển khai thông tin về:
1.      Sự kiện kỷ niệm 20 năm Hội DNT VN và 10 năm SVĐV: Đề xuất tổ chức 1 tour kết hợp du lịch, dự trù kinh phí thông báo các Anh/Chị cùng tham gia.
2.      Bộ Kế hoạch đầu tư hỗ trợ cho Hội gói kinh phí đào tạo: sắp tới Hội sẽ theo chương trình đào tạo của Bộ để đẩy mạnh các chuyên đề đào tạo cho Doanh nghiệp Hội viên.
 
Cuộc họp kết thúc lúc 17h40 cùng ngày.
 
       TM.HỘI DN TRẺ TP. CẦN THƠ                                                     TM.THƯ KÝ HỘI
           Phó chủ tịch thường trực                                                                 NV Vp Hội                                                                                                                            
                      (đã ký)
 
 
 
         ÔNG ĐINH TUẤN KIỆT                                                              VÕ THỊ BÍCH THẢO
 
Nơi nhận:
- Thành phần tham dự
- Lưu Vp Hội
VIDEO CLIP