TIN GIAO THƯƠNG
Công ty Nhật Bản tìm doanh nghiệp sản xuất bít tất
Cập nhật ngày 26/07/2013
Công ty Nhật Bản cần tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất bít tất thời trang thông thường, bít tất dùng hàng ngày.

 

Như hình dưới đây:

Chất liệu cotton, polyestar and acriryc mix, số lượng 30.000~100.000 đôi/năm. Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo địa chỉ:

huentn@moit.gov.vn

(Đề nghị gửi đầy đủ thông tin của Doanh nghiệp như tên giao dịch, số Tel, số Fax, Email, địa chỉ trang Web….để tiện thông báo cho khách hàng Nhật).

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

VIDEO CLIP