TIN GIAO THƯƠNG
Doanh nghiệp Brazil cần nhập khẩu cá tra
Cập nhật ngày 01/08/2013
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng và nhu cầu xin liên hệ:

Tên doanh Nghiệp

Nome da Empresa

Marcelo Pellegini Bremenkamp – Pescados

 

Tên chủ doanh nghiệp

Nome do Diretor ou Dono da Empresa

Marcelo Bremenkamp

 

Mã số thuế

CNPJ

012389108 0001-05

 

Địa chỉ

Endereço (Địa chỉ)         

Avenida Brasil, 19001 – Pavilhão 12 – Box 04

 

Thành phố

Município

Rio de Janeiro

 

Bang

Estado

Rio de Janeiro

 

Mã bưu điện

CEP

21.530-000

 

Nhu cầu xuất, nhập khẩu mặt hàng

Produto ou Serviço importado ou exportado da Empresa

Peixe Pangasus (Pangasius Hypophthalmus

Đầu mối liên hệ

Nome do Gerente de

exportação-Importaçao ou

pesoa de contato

Marcelo Bremenkamp

 

Điện thoại

Telefone    

(21) 8260-5052

 

Email

E-mail  

marcelapescados@gmail.com

VIDEO CLIP