TIN GIAO THƯƠNG
Doanh nghiệp Kuwait cần nhập khẩu hải sản biển tươi
Cập nhật ngày 26/07/2013
Doanh nghiệp Kuwait có nhu cầu nhập khẩu các loại hải sản tươi sống (đường hàng không) từ Việt Nam, các loại hải sản.

 

Bao gồm (tạm dịch):

1.  Cá mú đốm nâu (Brown-spotted grouper)

2. : Cá chim trắng (Silver Pomfret)

3. Cá mè bạc Biển đen: Silver Black Sea Bream

4. Tôm hùm: Scyllared Lobster: 

5. Cá Sạo (Silver Grunt)

6. Tôm hổ (Grooded Tiger Prawn)

7. Cá Thu Tây Ban Nha (Barred Spanish Mackerel)

8. Cá bốn chỉ (Four Thread Fish)

9. Cá vàng vây (Yellow-finned fish)

10. Cá vền biển hai dải (Two-Banded SeaBream)

...

(Xin xem thêm hình ảnh).

Doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực đề nghị liên hệ với Tham tán Lê Bá Ngọc, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait, email: lebangoc11@yahoo.com; kw@moit.gov.vn, điện thoại: +965 67739067 để biết thêm chi tiết.

 

Thương vụ Việt Nam tại Kuwait

VIDEO CLIP