TIN GIAO THƯƠNG
Doanh nghiệp Rumani tìm mua một số mặt hàng từ Việt Nam
Cập nhật ngày 26/07/2013

Doanh nghiệp SEDA INVEST -Rumani có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng từ Việt Nam.

Doanh nghiệp SEDA INVEST -Rumani có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam:

-Dụng cụ cơ khí gia dụng, ốc vít các loại.

-Quần áo và găng tay bảo hộ lao động.

-Giầy dép các loại.

Doanh nghiệp Việt nam có khả năng cung cấp các mặt hàng trên xin liên hệ:

-Mr. Dan Albert Ani – Director of SEDA INVEST S.R.L

-Email: dan.albert@sedainvest.ro

-Tel/fax: (40) 0 264 435 356.

-Mobi: (40) 722 370 143.

-Website:www.sedainvest.ro

Trường hợp cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ với:

Tham tán thương mại Lê Ngọc Thi,   

Email: ro@moit.gov.vn hoặc lnthi1957@yahoo.com /Mobi: (40) 721 236 247.

 

Thương Vụ Việt Nam tại Romania
VIDEO CLIP