TIN GIAO THƯƠNG
Nhật Bản: tìm doanh nghiệp sản xuất, cung cấp đồ trang trì nhỏ
Cập nhật ngày 26/07/2013

Công ty Nhật Bản cần tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, kinh doanh vật trang trí như hình kèm theo, chất liệu dolomite, hình vẽ sử dụng lacquer.

Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo địa chỉ: huentn@moit.gov.vn  

(Đề nghị gửi đầy đủ thông tin của Doanh nghiệp như tên giao dịch, số Tel, số Fax, Email, địa chỉ trang Web….để tiện thông báo cho khách hàng Nhật).

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

VIDEO CLIP