TIN KINH TẾ
Tháng đầu năm: FDI vào Việt Nam đạt trên 1,4 tỷ USD
Cập nhật ngày 08/02/2017
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kể từ đầu năm tới ngày 20/1/2017, cả nước thu hút được 175 dự án FDI mới với số vốn đăng ký đạt 1,24 tỷ USD, tăng 37,8% về số dự án và tăng 23% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
 
 
Cụ thể, trong tháng đầu tiên của năm mới có 76 lượt dự án đã cấp chứng nhận đầu tư từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn tăng thêm đạt 179,2 triệu USD. 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới.
 
Tổng số vốn FDI đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung đạt 1.423 triệu USD, trong đó, Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 666,2 triệu USD, chiếm 54% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bắc Giang (13%); Bà Rịa – Vũng Tàu (9%); TP. Hồ Chí Minh (6%), đặc biệt là vốn vào lĩnh vực bất động sản đạt 297,4 triệu USD chiếm 20,9%.
 
Song song với đó thì vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1 đạt thấp, khoảng 15.203 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch năm và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 3.325 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị nhận nhiều vốn nhất là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ
 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường…
 
Vốn địa phương quản lý đạt 11.878 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016. Với những tín hiệu tích cực đó, dự báo năm 2017, việc thu hút FDI vẫn tăng trưởng tốt.
PV. 
VIDEO CLIP