TIN PHÁP LUẬT
Hoàn thành tổng rà soát văn bản luật trước tháng 6/2014
Cập nhật ngày 06/01/2015
(ĐSPL) - Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết năm 2014 ngành này sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc tổng rà soát văn bản pháp luật nhằm triển khai Hiến pháp mới.
 
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Năm 2014 là năm "tổng rà soát" văn bản luật

Trả lời báo điện tử Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, để các quy định của Hiến pháp đi vào cuộc sống, bảo đảm Hiến pháp là đạo luật cơ bản, bảo đảm tính hợp hiến, nhiệm vụ của tất cả các cơ quan thuộc Chính phủ năm 2014 là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi.

Bộ trưởng nói: "Chính phủ tới đây sẽ ban hành Kế hoạch triển khai Hiến pháp năm 2013, trong đó, một nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp có trách nhiệm rà soát và lập, công bố danh mục các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, HĐND, UBND các cấp ban hành có nội dung không còn phù hợp với các quy định của Hiến pháp".

Việc rà soát này được dự kiến phải hoàn thành trước tháng 6/2014. Trên cơ sở các danh mục văn bản đã rà soát được công bố, các cơ quan có thẩm quyền liên quan sẽ tiến hành việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới để phù hợp với Hiến pháp. Theo bộ trưởng Hà Hùng Cường, năm 2014, bộ này sẽ tham gia vào quá trình "tổng rà soát" Văn bản pháp luật nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cũng theo thông tin từ người đứng đầu Bộ Tư pháp, một số lượng lớn các luật, bao gồm: luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về quản lý kinh tế- Xã hội, nhất là quản lý tài sản nhà nước, đầu tư công, luật về quyền con người, quyền cơ bản của công dân - sẽ được soạn thảo trình Quốc hội trong năm 2014.

Phương Phương 
VIDEO CLIP